Wat is de Stichting Blindenhulp?

Het doel van de Stichting Blindenhulp is het verstrekken van een eenmalige gift, periodieke uitkering of een lening aan:

 • personen in Nederland met een visuele handicap die steun behoeven, ongeacht gezindte of leeftijd
 • in Nederland gevestigde instellingen die (in)direct werkzaam zijn ten behoeve van visueel gehandicapten zoals:
  • de voorkoming, bestrijding en/ of genezing
  • de revalidatie
  • het verrichten van wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek
 • personen in Nederland die (in)direct werkzaam of in opleiding zijn ten behoeve van visueel gehandicapten

Het bestuur van de Stichting Blindenhulp bestaat uit:

 • Voorzitter: mr. H.M. (Michiel) Krans, oud-notaris
 • Secretaris: H.M.H. (Marleen) Lemmens CIA
 • Penningmeester: D. (Dick) Ruys, register-accountant
 • J. (Joyce) van der Staay-Voogd
 • Prof. dr. J.E.E. (Jan) Keunen, FEBOphth

Commissie van advies – oogartsen:

 • E.V.M.J. (Esmeralda) Kuppens PhD, MD
 • Vacature

Administrateur:

J.E. (Joost) Smits
Vliegenvangerlaan 16
2566 RN Den Haag
Tel: 070-3683966