Geschiedenis

De stichting is opgericht op 6 april 1899 door de heer G.J. Kolff en zijn zuster, mevrouw H.J.C. Kolff onder de naam “Blindenstichting”; de akte van oprichting werd op 26 september 1899 notarieel verleden.

Nadien hebben statutenwijzigingen plaatsgehad op 10 augustus 1939, 23 mei 1958, 28 december 1978, 23 oktober 1989 en 29 november 2007. Bij de statutenwijziging van 1978 is de naam gewijzigd in Stichting Blindenhulp.

In 2007 heeft het bestuur van de vereniging Kolff’s Blindenfonds (in 1904 opgericht door dezelfde heer Kolff als bij onze stichting) ons medegedeeld dat zij de vereniging wensten op te heffen en het resterende vermogen aan onze stichting over te maken, met de opdracht de nog lopende verplichtingen daaruit te voldoen. Ons bestuur  heeft in de najaarsvergadering deze overname aanvaard. In 2007 is deze opheffing ge-effectueerd.

Ook is in de loop van 2007 het vermogen van de geliquideerde Stichting OOG aan ons vermogen toegevoegd. Deze stichting die als doel had het bevorderen van de oogheelkunde en de blindenzorg, was een voortzetting van het voormalige Oogziekenhuis in Den Haag.

Ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan heeft de stichting een boek uitgegeven: ‘De Stichting Blindenhulp 1899-1999: een patroon van verandering’. Het boek geeft inzicht in de ontwikkeling van de hulp aan visueel gehandicapten, van hun plaats in de maatschappij en van de werkzaamheden van de stichting in die periode. Het boek is geschreven door professor dr. P.W. Klein, emeritus hoogleraar Algemene Geschiedenis in Leiden en zijn echtgenote mevrouw M.A.V. Klein-Meijer, drs. Maatschappijgeschiedenis. Dit boek is op aanvraag te bestellen bij de secretaris van de Stichting, via het contactformulier.