Ondersteuningen

De Stichting Blindenhulp is het enige steunfonds in Nederland dat standaard blinden en slechtzienden ondersteunt met een kwartaaluitkering of een jaarlijkse bijdrage. Maar de Stichting Blindenhulp subsidieert ook wetenschappelijke organisaties bij belangwekkende onderzoeken die internationaal grote bekendheid kregen.