Ondersteuningen

De Stichting Blindenhulp is het enige steunfonds in Nederland dat daarvoor in aanmerking komende blinden en slechtzienden ondersteunt met een kwartaaluitkering. Maar de Stichting Blindenhulp subsidieert ook wetenschappelijke organisaties bij belangwekkende onderzoeken die internationaal grote bekendheid kregen.