Welkom bij Stichting Blindenhulp

Stichting Blindenhulp is een onafhankelijke stichting die personen in Nederland met een visuele handicap financieel kan steunen. Ook steunen wij instanties en organisaties die werkzaam zijn voor visueel gehandicapten.

Het doel van de Stichting Blindenhulp is het verstrekken van een eenmalige gift, periodieke uitkering of een lening aan:

  • personen in Nederland met een visuele handicap die steun behoeven, ongeacht gezindte of leeftijd
  • in Nederland gevestigde instellingen die (in)direct werkzaam zijn ten behoeve van visueel gehandicapten zoals:
    • de voorkoming, bestrijding en/ of genezing
    • de revalidatie
    • het verrichten van wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek
  • personen in Nederland die (in)direct werkzaam of in opleiding zijn ten behoeve van visueel gehandicapten

Lees verder